FAQ

Najczęstsze pytania

 Zmianę hasła dokonuje się po zalogowaniu do swojego konta w zakładce ''Twoje dane''.

 Nie ma określonej liczby użytkowników oferujących ten sam sprzęt na danym terenie.