Kariera

Informacje ogólne

W ramach zgłoszeń rekrutacyjnych oczekiwane są następujące dokumenty:

CV i list motywacyjny, koniecznie z klauzulą: ''Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez spółki ASTAR z siedzibą w Bielsku- Białej przy ul. Świt 33, dla potrzeb procesu rekrutacji. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych są spółki ASTAR, podanie danych osobowych w zakresie określonym przepisami ustawy Kodeks pracy jest niezbędne dla potrzeb procesu rekrutacji, podanie dodatkowych danych jest dobrowolne, przysługuje mi prawo  do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, równocześnie wyrażam zgodę na przechowywania mojego CV na poczet przyszłych rekrutacji, jednak nie dłużej n iż 6 miesięcy, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.''

 

 

W chwili obecnej poszukujemy osoby na stanowisko:

Specjalista ds. testów

 

Wymagania i kompetencje:

 • wyksztalcenie wyższe techniczne o profilu elektrycznym (elektronika, elektrotechnika, inżynieria biomedyczna) lub pokrewnym
 • znajomość podstaw metrologii (wielkości fizyczne, metody pomiaru, dokładności, statystyka)
 • umiejętność obsługi urządzeń pomiarowych podstawowych wielkości fizycznych (prąd, czas, temperatura, promieniowanie laserowe etc.)
 • dobra znajomość podstaw fizyki
 • dobra znajomość języka angielskiego
 • dobra znajomość narzędzi pakietu office (word, excel)
 • dokładność i samodzielność
 • umiejętność myślenia analitycznego i wyciągania wniosków
 • umiejętność pracy w zespole
 • podstawowe doświadczenie w budowaniu układów elektronicznych lub programowaniu będzie atutem

Zakres obowiązków:

 • wykonywanie pomiarów i testów urządzeń i akcesoriów na różnych etapach projektowania
 • opracowywanie raportów z testów
 • współtworzenie programów testowania urządzeń i akcesoriów
 • opracowywanie dokumentacji związanej z testami i konstrukcją urządzeń (instrukcje, formularze, algorytmy)
 • rozwój i współtworzenie nowych wyrobów oraz udział w projektach realizowanych przez dział projektowy i dział serwisu

Oferujemy:

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w systemie jednozmianowym
 • Możliwość zdobycia nowego doświadczenia oraz rozwoju osobistego
 • Możliwość pracy w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku

Regulamin rekrutacji w firmie ASTAR

1.Aplikacje należy składać bezpośrednio na adres praca@astar.eu. Jednak gdy ogłoszenie jest na portalu rekrutacyjnym wystarczy przycisk ‘’Aplikuj’’.

2. Informujemy, iż administratorem danych osobowych są spółki ASTAR z siedzibą w Bielsku- Białej przy ul. Świt 33. Dane są zbierane i przetwarzane wyłącznie dla potrzeb procesu rekrutacji (zatrudnienia). Podanie danych osobowych w zakresie określonym przepisami ustawy Kodeks pracy jest obowiązkowe i niezbędne dla potrzeb procesu rekrutacji. Podanie dodatkowych danych jest dobrowolne.  

3. W związku z powyższym, w przypadku wyrażenia zgody, prosimy o umieszczenie we wszystkich przekazywanych nam dokumentach aplikacyjnych oświadczenia o następującej treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez spółki ASTAR z siedzibą w Bielsku- Białej przy ul. Świt 33, dla potrzeb procesu rekrutacji. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych są spółki ASTAR, podanie danych osobowych w zakresie określonym przepisami ustawy Kodeks pracy jest niezbędne dla potrzeb procesu rekrutacji, podanie dodatkowych danych jest dobrowolne, przysługuje mi prawo  do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, równocześnie wyrażam zgodę na przechowywania mojego CV na poczet przyszłych rekrutacji, jednak nie dłużej n iż 6 miesięcy, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

4. Weryfikacja nadesłanych dokumentów aplikacyjnych odbywa się na bieżąco. Z góry zakładamy że rekrutacja  nie trwa dłużej niż 30dni, jednak w zależności od stanowiska ten czas może ulec zmianie. Uważnie zapoznajemy się z dokumentami każdego kandydata, jednak kontakt podejmujemy jedynie z wybranymi przez nas osobami. W zależności od wolnego wakatu, osoba odpowiedzialna za prowadzenie rekrutacji przeprowadza rozmowę wstępną z potencjalnymi kandydatami i dokonuje wyboru lub wstępnej selekcji dla stanowisk o wymaganych wysokich kwalifikacjach. Dla stanowisk o wymaganych wysokich kwalifikacjach kolejnym etapem rekrutacji jest rozmowa wybranych kandydatów z Właścicielami. W tym przypadku występują dwa etapy rekrutacji, po których dokonuje się ostatecznego wyboru pracowników do zatrudnienia.

Dla stanowisk dla, których nie wymagany jest kontakt z Właścicielami rekrutację prowadzi osoba odpowiedzialna za rekrutację, lub Kierownik który zgłosił zapotrzebowanie na otwarcie rekrutacji.

5. Jeśli jesteś zainteresowany pracą w jednej spółek ASTAR ale nie znajdujesz odpowiedniej oferty pracy lub nie spełniasz podanych przez nas warunków zatrudnienia, możesz złożyć swoje CV również na praca@astar.eu. W swym liście motywacyjnym wskaż jaka jednostka organizacyjna oraz jaki zakres obowiązków Cię interesuje. CV będzie przechowywane do 6 miesięcy od daty otrzymania i może być wykorzystywane przy przyszłych rekrutacjach.

6 . Aplikacje, które zostaną przez nas pozytywnie zweryfikowane, pozostawiamy w bazie rekrutacyjnej dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacji. Pozostałe aplikacje i wszelkie powiązane dane osobowe są w sposób trwały usuwane. Osoby, które chciałyby wcześniej usunąć dokumenty aplikacyjne i dane osobowe z bazy rekrutacyjnej, prosimy o kontakt.