Ile użytkowników może oferować ten sam sprzęt na danym terenie?

 Nie ma określonej liczby użytkowników oferujących ten sam sprzęt na danym terenie.