Kariera

Informacje ogólne

W ramach zgłoszeń rekrutacyjnych oczekiwane są następujące dokumenty:

CV i list motywacyjny, koniecznie z klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych umieszczonych w dokumentach aplikacyjnych przez firmę Astar dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu obecnej oraz przyszłych rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)