Magnetoterapia ma wszechstronny wpływ na organizm. Sposób aplikacji i własności pola magnetycznego daje wiele korzyści. Pole magnetyczne przenika bez ograniczeń przez ubranie, opatrunek gipsowy i cały organizm człowieka. Jedynym sposobem zmiany jego rozkładu jest umieszczenie ferromagnetyka, który obejmie linie pola. Taki element ferromagnetyczny nie gwarantuje odcięcia pola magnetycznego, ale wpływa na jego rozkład.

Wskazania i przeciwwskazania