KABEL PACJENTA DO ELEKTROTERAPII - Duoter Mini

Aparatów wycofanych

Przewód zakończony puszką rozdzielającą, łączący aparat z kablami elektrod. Puszka posiada po 4 gniazda (2 mm) do każdego kanału zabiegowego