KABEL PACJENTA DO ELEKTROTERAPII - Duoter Mini

Aparatów wycofanych

Przewód zakończony puszką rozdzielającą, łączący aparat z kablami elektrod. Puszka posiada po 4 gniazda (2 mm) do każdego kanału zabiegowego

Kabel pacjenta do elektroterapii ( Duoter Mini ) 

Kabel pacjenta do elektroterapii ( Duoter Mini ) to przewód zakończony puszką rozdzielajacą, łaczący aparat z kablami elektrod. Puszka posiada po 4 gniazda 2 mm do każdego kanału zabiegowego.