Pas rzepowy o wymiarach 100x3 do mocowania elektrod do fizykoterapii