Pas rzepowy o wymiarach 40x3 do mocowania elektrod